15. kwietnia 2019 roku nastąpiło przekazanie obowiązków komendanta w 1. Regionalnej Bazie Logistycznej w Wałczu.

W obecności Zastępcy Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Szefa Sztabu, płk. Zbigniewa Powęski  –  dotychczas pełniący obowiązki komendanta płk Cezary Balewski – przekazał stanowisko swojemu zastępcy – płk. Markowi Wizie, który pozostanie pełniącym obowiązki do czasu wskazania nowego komendanta jednostki. Uroczyste przekazanie stanowiska odbyło się w obecności stanu osobowego 1. RBLog-u, w tym pododdziałów Komendy Bazy, przedstawicieli Wojsk Lądowych 1. RBLog-u, przedstawicieli Marynarki Wojennej i Sił Powietrznych. Wśród oficjalnych gości pojawili się również Starosta Wałecki – Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Wałcza – Maciej Żebrowski, Bogusława Towalewska – Matka Chrzestna Sztandaru 1. Regionalnej Bazy Logistycznej. Oficjalnego tonu nadała również obecność i gra Wojskowej Orkiestry z Bydgoszczy.
Płk Cezary Balewski pełnił funkcję komendanta od 17. lipca 2017 roku.

Dziękujemy za wniesiony wkład w rozwój jednostki i miasta i życzymy dalszych sukcesów – zarówno zawodowych, jak i prywatnych.