Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie powiatu wałeckiego, na szkolenie dot. nowych wzorów ofert i sprawozdań w zakresie realizacji zadań publicznych.


Szkolenie odbędzie się 13. kwietnia br. (sobota) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu, o godz. 10.00.

Szkolenie poprowadzi Artur Gluziński.