Od 1 stycznia 2019 roku realizowany jest projekt rewitalizacyjny “Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Dla wszystkich Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat projektu (np. jakie obszary w Wałczu zostaną objęte rewitalizacją, jakie działania można podjąć, etc.), zorganizowane zostało spotkanie animacyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych

14 marca na godz. 16.00

do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Wałczu

przy ulicy Okulickiego 32.

 

Liczymy na Państwa obecność.

 

Tekst: Anna Gródka, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych