Przypominamy, że z dniem 1 marca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe wzory dokumentów dot. realizowania zadań publicznych w trybie konkursowym oraz w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nowe rozporządzenia poniżej:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2055  (art. 19a)
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2057/1 (tryb konkursowy)

Icon made by Freepik from www.flaticon.com