Starosta Wałecki informuje, iż na terenie powiatu wałeckiego został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, działający na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz.2030 z późn. zm.). Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Wałczu znajduje się w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 (pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu).

Punkt prowadzi Fundacja HONESTE VIVERE z siedzibą w Warszawie, wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego powiatu wałeckiego na podstawie ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Czas pracy punktu:

Poniedziałek 09.30 – 13.30

Wtorek 09.30 – 13.30

Środa 09.30 – 13.30

Czwartek 14.00 – 18.00

Piątek 09.30 – 13.30

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 531 200 351.

 

Informacja wytworzona przez: Anna Gródka, Naczelnik OSS