Za nami pierwsze „Śniadanie Biznesowe” podczas którego Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski spotkał się z właścicielami i przedstawicielami wałeckich przedsiębiorstw. Głównym tematem spotkania było utworzenie „Rady Przedsiębiorczości” jako organu doradczego burmistrza oraz rozbudowa infrastruktury technicznej na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Podstrefy Wałcz” przy ul. Południowej i Strefowej.

Pod koniec ubiegłego roku zakończył się bowiem projekt pn. „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizację Kontraktu Samorządowego”, w ramach którego miasto pozyskało z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, 85 % dofinansowania na uzbrojenie terenu. W ramach projektu wykonane zostały roboty budowlane takie jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie sieci wodociągowej.

 

Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy uznali inicjatywę burmistrza związaną z utworzeniem Rady Przedsiębiorczości za interesującą. Społeczna odpowiedzialność biznesu to coraz bardziej popularne podejście, a nasi przedsiębiorcy chcą mieć realny wpływ na kreowanie lokalnej gospodarki.

 - Aby ta inicjatywa nie była tylko martwym zarządzeniem burmistrza wymaga zaangażowania nas samych - przedsiębiorców w sprawy miasta. To sprawdzian z jednej strony na ile potrafimy ze sobą współpracować, z drugiej zaś naszej odpowiedzialności za miasto, w którym mieszkamy i pracujemy   – mówił podczas spotkania Janusz Ejma, właściciel firmy Power – Tech.  

 

Kolejne spotkanie zaplanowano pod koniec marca