Osoby, które już się zgłosiły do projektu oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz otwierające projekt, które odbędzie się:

26 lutego 2019 r. o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 5 os. Dolne Miasto 14a, sala nr 10 (parter budynku)

Logotyp,  Ja w internecie

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 31 lub w pokoju nr 210 w Urzędzie Miasta Wałcz, budynek A, a także w Szkole Podstawowej nr 5 tel. 67 258 61 99.


Fundusze europejskie logotypy


Projekt „Ja w internecie” - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”