Spotkania na żywo w czasie pandemii są niemożliwe, ale to nie powstrzyma naszej współpracy z partnerem niemieckim czyli Powiatem Uckermark.

Dzięki realizacji projektu Kommunikation - Integration – Kooperation Deutsch-polnische grenzüberschreitende Aktivitäten zur Bekämpfung der Folgen der COVID-19-Pandemie - Zwillingsprojekt /Komunikacja – Integracja – Współpraca. Polsko – niemieckie transgraniczne działania zwalczające następstwa pandemii COVID-19 – 23 marca odbyła się pierwsza videokonferencja zorganizowana przez partnera niemieckiego.

Celem projektu jest nawiązanie polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie społecznej w czasach pandemii. Projekt zakłada współpracę Gminy Miejskiej Wałcz i powiatu Uckermark w zakresie wsparcia dla osób wykluczonych społecznie.

Projekt realizowany jest z Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Źródło informacji: H. Szynkaruk-Szpynda, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów