Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest Operatorem projektu pn. „Usługi Rozwojowe kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa”,

w ramach przedmiotowego projektu mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać refundację poniesionych kosztów na usługi rozwojowe nawet do 80%. Wykaz usług objętych refundacją znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych, obejmuje on: szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzaminy, doradztwo, mentoring, coaching.  

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie https://uslugirozwojowe.karrsa.eu/.

Projekt jest realizowany do czerwca 2023 roku i obejmuje on wszystkie podmioty MSP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Pobierz informacje: Usługi rozwojowe - projekt