Gmina Miejska Wałcz realizuje projekt pn. „Wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna RPZP.02.04.00 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Kontraktów Samorządowych"

Celem projektu jest organizacja kompletnego, nowego systemu komunikacji miejskiej w Wałczu poprzez:

- wymianę 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej o normach spalania Euro VI oraz

- zakup i montaż 20 sztuk nowych wiat przystankowych, zlokalizowanych w miejscach najbardziej uczęszczanych tras w mieście,

co przełoży się na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska i zwiększy liczbę osób podróżujących komunikacją miejską na terenie miasta Wałcz.


Głównym rezultatem projektu planowanym do osiągnięcia jest ograniczenie emisji CO2 w mieście Wałcz.

 

Wartość projektu:

5 477 642,26 PLN

 

Wartość dofinansowania UE:
3 799 292,66 PLN

 
Okres realizacji projektu:

2018-2020

Źródło informacji: Edyta Kowalczyk, Inspektor Ochrony Danych