W dniu 13.11.2020 r. Gmina Miejska Wałcz podpisała z Województwem Zachodniopomorskim umowę o powierzeniu grantu

na realizację projektu grantowego pn. "POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.


W ramach grantu przyznanego przez Województwo Zachodniopomorskie zaplanowany jest zakup środków ochrony osobistej, sprzętów oraz środków do utrzymania czystości i dezynfekcji związanych z walką z COVID-19 dla prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz placówek oświatowych oraz dla żłobka miejskiego.


Planowane zakupy są niezbędne aby zapobiegać zakażeniom koronawirusem wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Dzięki zakupionym środkom ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice itp.), zostaną zachowane zasady związane z zapobieganiem COVID-19 wymagane przepisami prawa. Środki do utrzymania czystości i dezynfekcji pozwolą na sprawne i szybkie, a przede wszystkim bezpieczne zadbanie o powierzchnie przeznaczone do dezynfekcji (np. podłogi, poręcze, toalety). Dzięki działaniom podjętym przez Gminę Miejską Wałcz łagodzone będą skutki pandemii COVID-19 oraz będą one przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom pandemii.

 
Projekt pozwoli ochronić dzieci oraz pracowników, którzy przebywają w żłobku oraz placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

 
Kwota przyznanego grantu to 277 762,00 zł.


Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji