Do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w woj. zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej”.

 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie zaprasza wszystkich pszczelarzy (zrzeszonych oraz niezrzeszonych w związkach pszczelarskich) z terenu województwa zachodniopomorskiego do udziału w projekcie pn. „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w województwie zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej” realizowanego w ramach zadania zleconego i finansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

 Termin składania deklaracji udziału w projekcie do 10 września 2020 r.

 Zasady uczestnictwa w projekcie zostały określone w Regulaminie Projektu, stanowiącym załącznik do zaproszenia.

 

Do pobrania:

Regulamin Projektu

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – plik pdf

Klauzula informacyjna Projektu – plik pdf

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie – zbiorowa – plik Word

Źródło informacji: Realizatorzy Projektu