"Moja woda" – od 1 lipca br. ruszyły dotacje wspierające przydomową retencję wodną

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda”, ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łączny budżet przeznaczony na łagodzenie skutków suszy w Polsce, to 100 mln zł do wykorzystania w latach 2020-2024. Dzięki temu ma powstać 20 tys. przydomowych instalacji, które pozwolą na zaoszczędzenie 1 mln m3 wody rocznie.

 

Dotację można otrzymać na przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).
 

Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in. zbiorniki retencyjne podziemne lub nadziemne, instalacje rozsączające, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Wysokość dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Wnioski przyjmowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Szczegółowe informacje na stronie www.wfos.szczecin.pl - KLIKNIJ

 

 

Sporządził: Michał Kamiński Inspektor ds. ochrony środowiska