Uwaga, zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej.


Dotychczasowy lokal wyborczy, 
który mieścił się w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego I Zawodowego (tzw. szkoła zawodowa) przy ul. Bankowej 13, został przeniesiony do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Marii konopnickiej 2.


Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Burmistrz Miasta Wałcz podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Lista lokali wyborczych dostępna jest pod tym linkiem.


Burmistrz Miasta Wałcz

/-/ Maciej Żebrowski