Wchodzi w życie „Miejski program wsparcia mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.


Realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu, ul. Nowomiejska 4,  78-600 Wałcz, tel. 67 258 00 65.  


Program skierowany jest do mieszkańców Miasta Wałcz którzy:

1) złożyli deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i segregują odpady,

2) dochód osób wykazanych w deklaracji nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej t.j. 701,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 528,00 zł na osobę w rodzinie w gospodarstwie wieloosobowym (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).


Wnioski i wszystkie szczegółowe informacje dot. programu są do pobrania na stronie  http://www.bip.mops.walcz.pl/subcontent.php?cms_id=95 lub w siedzibie MOPS (Wałcz ul. Nowomiejska 4), w godzinach 8.00-12.00 u rejonowych pracowników socjalnych.


Pracownicy MOPS udzielą bliższych informacji w sprawie poprawnego wypełnienia wniosku wraz z załącznikami osobiście lub telefonicznie.


Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych