Właśnie dzisiaj (23.06.20 r.) podpisano 11 umów z Grantobiorcami

w ramach projektu RPZP.02.14.00-32-A067/19 „Poprawa jakości powietrza w mieście Wałcz”!


Każdy Grantobiorca, po zlikwidowaniu pieca opalanego paliwem stałym i zainstalowaniu nowego źródła ciepła (w tych przypadkach planowane jest zainstalowanie ogrzewania gazowego), po złożeniu rozliczenia, otrzyma grant w wysokości 7.500 zł. Cały projekt ma wpłynąć na poprawę jakości powietrza w naszym mieście!

Przypominamy, nabór ciągle trwa – do wyczerpania środków! Pod tym linkiem znajduje się więcej informacji.


Na wszelkie pytania uzyskają Państwo odpowiedzi  w Urzędzie Miasta Wałcz, tel. 67-258-44-71 wewn. 42 lub 68

Źródło informacji: Marta Radzik, UM Wałcz