Burmistrz Miasta Wałcz

publikuje Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2019 rok.

Sprawozdanie dostępne jest pod tym linkiem

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych