Ogłoszenie końcowe wyników otwartego konkursu ofert

na wybór realizatorów zadań publicznych z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii dostępne są pod tym linkiem.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Sportu i Spraw Obywatelskich