Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. rok 2013r. poz. 1166)  zarządzeniem nr 0050.1.109.2016 , Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 6 września 2016r.  powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  (GZZK).

 

Zespół ten umożliwia Burmistrzowi Miasta  prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych, a w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego. Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego w Wałczu ma siedzibę  w budynku Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1.

Zgłoszenia  należy przekazywać:

W dni robocze w godzinach  od  7:30 do 15:30, Urząd Miasta Wałcz ,  telefon 67-258-44-71 wew. 14 lub 65 lub 72 (Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 11, budynek A, parter) lub 662 128 435

 

W dni robocze  w godzinach  od 15:30 -7:30 dnia następnego oraz w niedzielę, święta i dni wolne od pracy : pracownik dyżurny  (Zakład Wodociągów i Kanalizacji , Plac Polski 1, tel.67258-24-78 oraz 994.).