Katarzyna Marcinkowska
Główny Księgowy 
tel.: 67-258-44-71 wew. 38

Adres:
Plac Wolności 1
budynek A, pokój 17 - parter
78-600 Wałcz


Godziny Pracy:
Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

  •  prowadzenie rachunkowości jednostki,
  •  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  •  dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  •  współpraca z organami podatkowymi i organami nadzoru finansowego,
  •  nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,
  •  wykonywanie zadań wymienionych w punktach 1-3 w odniesieniu do Gminy Miejskiej Wałcz, w czasie nieobecności w pracy Skarbnika Miasta.