Karolina Miazga
Inspektor ds. Samorządowych
tel.: 67-258-44-71 wew.13

Patrycja Kamczycka
Inspektor ds. Samorządowych
tel.: 67-258-44-71 wew.13

Adres:
Plac Wolności 1 
budynek A,  pokój 09 - niski parter
78-600 Wałcz

Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Przyjęcia Interesantów:
poniedziałek - piątek       7.30 - 15.30

 • prowadzenie całości dokumentacji związanej z działalnością Rady,
 • przekazywanie Radnym niezbędnych materiałów/informacji związanych z działalnością Rady,
 • obsługa sesji Rady,
 • obsługa komisji Rady,
 • obsługa Klubów Radnych,
 • przekazywanie zainteresowanym wniosków, interpelacji, zapytań,
 • prowadzenie rejestrów interpelacji, wniosków Radnych oraz wniosków komisji Rady,
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta,
 • prowadzenie zbioru uchwał i udostępnianie ich do wglądu,
 • prowadzenie rejestru skarg wpływających do Rady Miasta,
 • przekazywanie uchwał Rady zainteresowanym komórkom organizacyjnym Urzędu, jednostkom organizacyjnym Miasta, organom nadzoru i przekazywanie ich do publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz wiadomości publicznej,
 • udostępnianie do wiadomości publicznej protokołów i innych dokumentów z posiedzeń Rady i jej komisji, za wyjątkiem dokumentów objętych tajemnicą skarbową, handlową, ustawą o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych oraz innych przewidzianych w innych ustawach,
 • udzielanie pomocy w zakresie interpretacji przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Statutu, regulaminów komisji i innych przepisów dotyczących pracy Radnego.