loading...
Dostarczanie dokumentów
Skrzynka e-Puap
Profil zaufany
Sprawdzanie stanu sprawy
Dostarczanie dokumentów
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach (7:30 – 15:30) do Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 7) przy placu Wolności 1 w  Wałczu na następujących nośnikach danych: 

a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB
c. Płyta CD/DVD


Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes, TSL, XMLsig, PAdES, CAdES, XMLenc

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • Dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne: . txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
  • Dane zawierające informację graficzną: .jpg (jpeg), .tif (.tiff), .geotiff, .png, .svg
  • Dane zawierające informację dźwiękową: .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv
  • Dane po kompresji: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z
  • Dane stron www: .html, .xhtml, .css,
  • Pliki określające strukturę i wizualizację dokumentu: .xml, .xsd, .gml, .eng


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA !
Aby można było złożyć wniosek do urzędu drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.

Skrzynka ePuap

1. Zarejestruj się i zaloguj się na platformie e-PUAP Przejdź
2. Znajdź interesującą Ciebie kartę usług (lista dostępnych e-usług obsługiwanych przez Urząd Miasta Wałcz dostępna pod linkiem e-usługi)
nstrukcja epuap

instrukcja epuap

nstrukcja epuap
2. Uzupełnij wymagane pola

nstrukcja epuap
3. Wybierz rodzaj pisma spośród dostępnej listy, uzupełnij tytuł oraz treść. Możesz również dołączyć do pisma załączniki

4. Przejdź "Dalej"

5. Sprawdź poprawność pisma.
Uwaga! Jeśli widzisz błędy na podglądzie pisma, wróć do edycji danych

6.

nstrukcja epuap

Pisma składane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym/tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262/ lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 235/;

Po złożeniu Deklaracji w formie elektronicznej zostanie wystawione urzędowe poświadczenie odbioru (UPO)
Profil zaufany

1) Odwiedź stronę: https://pz.gov.pl/pz/register

2) Przejdź do rejestracji

rejestracja profilu zaufanego

3) Uzupełnij wszystkie wymagane pola

4) Potwierdź rejestrację

rejestracja profilu zaufanego

5) Po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego na wcześniej podany numer telefonu, przepisz go we wskazane pole oraz potwierdź rejestrację.

rejestracja profilu zaufanego

6) Po procesie rejestracji wyświetli się filtr wyszukiwania punktów potwierdzania. Aby z niego skorzystać wpisz swoją miejscowość oraz naciśnij na przycisk "filtruj"

rejestracja profilu zaufanego

7) Udaj się z dowodem osobistym do jednego z punktów potwierdzających.

Sprawdzanie stanu sprawy

W celu uzyskania dostępu do Stanu załatwianych spraw należy przy składaniu wniosku poprosić o wygenerowanie internetowego klucza dostępu.
Następnie należy skorzystać z usług platformy PeUP, która umożliwia wykorzystanie klucza i sprawdzenie przez Internet stanu przyjmowanych spraw.
Krok pierwszy to rejestracja:

1. załóż nowe konto Przejdź do rejestracji
2. zapoznanie się z treścią regulaminu a następnie jego akceptacja
3. wypełnienie danych
4. nadanie użytkownika i hasła

Po zakończeniu procedury rejestracji i podania adresu e-mail, otrzymamy informację zwrotną z kodem aktywacyjnym. Po otrzymaniu potwierdzenia utworzenia elektronicznej skrzynki peup, na podane konto e-mail; możemy się zalogować potwierdzając pobranie certyfikatu.

Krok drugi. Po zalogowaniu należy wpisać otrzymany wcześniej internetowy klucz dostępu. Serwis umożliwia dostęp do następujących informacji związanych ze sprawą:

- sygnatura sprawy
- dane osoby prowadzącej naszą sprawę
- data rozpoczęcia/zakończenia

*Uwaga! Każda sprawa ma swój odrębny "internetowy klucz dostępu"
Sprawdzanie stanu sprawy pozwala na uzyskanie m.in. informacji na jakim etapie znajduje się wniosek złożony poprzez Elektroniczną Skrzynką Podawczą Urzędu Miasta Wałcz pod adresem: https://www.peup.pl

Korzystanie z usługi jest możliwe po zalogowaniu się do skrzynki kontaktowej w dziale Logowanie. Na podstawie wysłanego dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynką Podawczą Urzędu Miasta Wałcz zakładana jest nowa sprawa. Informacja o wszczętej sprawie wysyłana jest na skrzynkę kontaktową wraz z numerem sprawy, który jest niezbędny, do sprawdzenia stanu sprawy.

Po wprowadzeniu prawidłowego numeru sprawy i naciśnięciu przycisku "Sprawdź stan sprawy" odpowiedz jest przesyłana automatycznie na skrzynkę kontaktową w ciągu kilku minut. Odpowiedz zawiera numer sprawy, datę rozpoczęcia, datę zakończenia, nazwę komórki, która zajmuje się tą sprawą, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej oraz stan sprawy. Więcej o działaniu ww. usługi znajduje się w dziale Pomocy.