Realizując zadania wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa przekazujemy Państwu dostęp do informacji pozwalających na zrozumienie zagrożeń wynikających z cyberbezpieczeństwa oraz jak stosować skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Bieżące informacje na temat złośliwych kampanii lub zagrożeń bezpieczeństwa można znale3źć na stronie NASK na portalu Facebook https://www.facebook.com/NASKpl

Biuletyn Ouch! - darmowy zestaw porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów: www.cert.pl/ouch

Artykuły z zakresu cyberbezpieczeństwa: www.cert.pl oraz https://www.nask.pl/pl/aktualnosci

Polski serwis internetowy, zajmujący się bezpieczeństwem teleinformatycznym i promujący bezpieczne korzystanie z Internetu. https://niebezpiecznik.pl/