Był długoletnim Burmistrzem Bad Essen – miasta, które niesie wszechstronną pomoc mieszkańcom Wałcza. Od kilkunastu lat kolejne grupy wałeckiej młodzieży odbywają bardzo korzystne praktyki w zakładach produkujących maszyny i urządzenia rolnicze. Burmistrz zawsze angażował się w znalezienie okresowych prac dla młodych ludzi z Wałcza; często gościł ich w swoich domach. Dzięki jego inicjatywie co roku organizowany jest w Wałczu kilkudniowy festyn rekreacyjny dla dzieci i młodzieży „Go Sports-Eurotour". Jest to impreza pożyteczna, nagłośniona w mediach, w całości finansowana przez stronę niemiecką. Pan Gerard Hofmeyer sprawił, że władze Bad Essen przekazały wartościowy samochód strażacki i znaczącą kwotę na renowację Placu Wolności z okazji Jubileuszu 700-lecia naszego miasta. Wałcz otrzymał także sprzęt medyczny. Z Jego inicjatywy doszło do podpisania umowy o współpracy rozwiniętego gospodarczo powiatu Osnabrück z powiatem wałeckim, co również pozytywnie zaowocowało dla miasta Wałcza. Pan Gerhard Hofmeyer odgrywał bardzo ważną rolę w promowaniu naszego miasta na terenie całej Północnej Westfalii, ponieważ pełnił prestiżowe funkcje w tym landzie niemieckim.