W dniu dzisiejszym miała miejsce przysięga wojskowa II Turnusu Służby Przygotowawczej 100 Batalionu Łączności w Wałczu. Zgromadzeni elewi, którzy w maju rozpoczęli swoją ”przygodę” z wojskiem wypowiedzieli słowa przysięgi o służbie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o obronie jej niepodległości i granic.

Przysięga to najbardziej podniosły moment w życiu każdego żołnierza. W jej słowach zawarta jest istota służby wojskowej. To ona wiąże żołnierza z Ojczyzną i Narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia.
"Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic…"  - rozniosło się po całych koszarach.
Zgromadzone na trybunie honorowej dowództwo i zaproszeni goście wraz z Burmistrz Bogusławą Towalewską złożyli żołnierzom życzenia owocnej służby i satysfakcjonującej pracy
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, parada żołnierzy przy orkiestrze wojskowej zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie.