Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 12,00 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 24,00 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 36,00 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 42,00 zł miesięcznie
5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż czterech osób: 48,00 zł miesięcznie.

Dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie są zbierane w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty w zależności od liczby osób tworzących dane gospodarstwo domowe:

1) dla gospodarstw domowych jednoosobowych: 17,00 zł miesięcznie,
2) dla gospodarstw domowych dwuosobowych: 34,00 zł miesięcznie,
3) dla gospodarstw domowych trzyosobowych: 51,00 zł miesięcznie,
4) dla gospodarstw domowych czteroosobowych: 62,00 zł miesięcznie,
5) dla gospodarstw domowych składających się z więcej niż czterech osób: 73,00 zł miesięcznie.