Informujemy, że pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

Deklarację zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (t.j. zmiana liczby mieszkańców, zmiana sposobu gromadzenia odpadów komunalnych) należy składać w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymają Państwo zawiadomienie o zmianie wysokości powyższej stawki. W takim przypadku nie będzie konieczności składania nowej deklaracji (zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w formie pisemnej:
1. W kancelarii ogólnej - pokój nr 7, Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1.
2. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP.
3. Za pośrednictwem operatora pocztowego.


Pobierz deklarację:

- deklaracja w formacie .doc (139 KB)

- deklaracja w formacie .pdf (104 KB)

- deklaracja w formacie .xls (205 KB)