Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  dla Miasta Wałcz zlokalizowany jest na terenie dotychczasowego składowiska odpadów komunalnych – ul. Bydgoska w kierunku Piły. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych prowadzi : Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu,  Wałcz, ul. Budowlanych  9.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny jest w dni powszednie w godzinach 9.00 – 17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 13.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 
W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nieodpłatnie przyjmowane są odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, zebrane selektywnie, dostarczone własnym transportem przez mieszkańców Miasta Wałcz oraz Gminy Wałcz, dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.

Rodzaje przyjmowanych odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury - kod odpadów 150101
 • opakowania z tworzyw sztucznych - kod odpadów 150102
 • opakowania z drewna - kod odpadów 150103
 • opakowania z metali - kod odpadów 150104
 • opakowania wielomateriałowe - kod odpadów 150105
 • opakowania ze szkła - kod odpadów
 • opakowania z tekstyliów - kod odpadów 150109
 • zużyte opony - kod odpadów 160103
 • drewno - kod odpadów 170201
 • szkło - kod odpadów 170202
 • tworzywa sztuczne - kod odpadów 170203
 • odpady i złomy metaliczne - kod odpadów 1704
 • chemikalia nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadów 180206
 • żużle i popioły paleniskowe - kod odpadów 190112
 • odzież - kod odpadów 200110
 • tekstylia - kod odpadów 200111
 • farby, tusze, kleje nie zawierające substancji niebezpiecznych - kod odpadów 200128
 • leki za wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatycznych - kod odpadów 200132
 • baterie i akumulatory - kod odpadów 200134
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - kod odpadów 200136
 • środki ochrony roślin od II klasy toksyczności - kod odpadów 200180
 • odpady wielkogabarytowe (meble, fotele, itp) - kod odpadów 200307
 • odpady biodegradowalne - kod odpadów 200201
 • odpady budowlane i rozbiórkowe t.j.:
      - gruz betonowy - kod odpadów 170101
      - gruz ceglany - kod odpadów 170102
      - zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych t.j. umywalki, sedesy, wanny- kod odpadów 170107 
      - usunięte tynki, tapety, okleiny - kod odpadów 170180
      - ilość przyjmowanego nieodpłatnie gruzu betonowego, gruzu ceglanego, zmieszanych odpadów gruzu i  materiałów ceramicznych oraz usuniętych tynków, tapet i oklein to 500 kg od właściciela mieszkania lub domku jednorodzinnego w okresie 1 roku.
UWAGA
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są przyjmowane na PSZOK:
 • zmieszane odpady komunalne,
 • azbest, papa, styropian,
 • odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe,
 • odpady niemożliwe do zidentyfikowania,
 • szyby samochodowe, lustra, zespoły okienne,
 • części samochodowe.

Pobierz dokument: w opracowaniu

jak segregować odpady

Selektywnej zbiórce podlegają odpady komunalne takie jak: papier i tektura, opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne, które należy gromadzić w odrębnych pojemnikach lub workach. Odpady biodegradowalne można kompostować we własnym zakresie.

Należy pamiętać, że segregacji podlegają również: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe t.j. gruz betonowy i ceglany, zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych (umywalki, sedesy, wanny), usunięte tynki, tapety, okleiny.

Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są „u źródła" zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru z terenu miasta Wałcz.

Odpady budowlane i rozbiórkowe t.j. gruz betonowy i ceglany, zmieszane odpady gruzu i materiałów ceramicznych (umywalki, sedesy, wanny), usunięte tynki, tapety, okleiny, dostarczone własnym transportem przez mieszkańców Miasta Wałcz oraz Gminy Wałcz przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do 500 kg od właściciela mieszkania lub domku jednorodzinnego w okresie 1 roku.Jak ułatwić sobie segregowanie?
 • zgniataj puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika lub worka.
 • wyrzucaj butelki bez nakrętek i korków.
 • sprawdzaj znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.
Jak śmiecić mniej?
 • kupuj tyle, ile naprawdę potrzebujesz,
 • wybieraj produkty trwałe,
 • wybieraj produkty w dużych opakowaniach,
 • idziesz na zakupy? Weź torbę z domu.
 • zamiast zwykłych, jednorazowych baterii stosuj akumulatorki, które można wielokrotnie ładować,
 • wybierz szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej. Szklana butelka może być wykorzystana powtórnie nawet 15 razy, podczas gdy butelka plastikowa jest jednorazowa.
 • unikaj produktów zapakowanych w wiele warstw,
 • jeśli masz przydomowy ogródek, kompostuj odpady biodegradowalne. Posłużą do nawożenia Twojego ogrodu. Obecna technologia pozwala przechowywać kompost w sposób bezpieczny i nieuciążliwy.
 • zwracaj uwagę na daty przydatności do spożycia.

loading...

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać za jeden miesiąc kalendarzowy w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od lipca 2013r.

Podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona deklaracja.

Wpłaty należy dokonywać:
1. Gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, czynnej w godzinach:
Poniedziałek – Piątek 8:00 – 14:30 (przerwa w godzinach 12:00 – 12:15).
2. Przelewem na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Wałcz w banku Pekao S.A. I Oddział Wałcz nr: 98 1240 3712 1111 0010 4026 3217, ze wskazaniem w tytule wpłaty okresu, za jaki uiszczana jest wpłata i adresu nieruchomości, za którą jest dokonywana wpłata.
3. Przelewem na indywidualny rachunek bankowy w banku Pekao S.A. I Oddział Wałcz, ze wskazaniem w tytule wpłaty okresu, za jaki uiszczana jest wpłata i adresu nieruchomości, za którą jest dokonywana wpłata.

W celu otrzymania indywidualnego numeru rachunku prosimy o kontakt z Wydziałem Infrastruktury Miejskiej, Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, pokój 208, telefonicznie pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 25 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.