WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY POMOCOWYCH

 Adres:
 Plac Wolności 1 
 78-600 Wałcz

Naczelnik Wydziału - budynek A, pokój 210 (II piętro)
Zamówienia publiczne - budynek A, pokój 208 (II piętro)
Fundusze pomocowe, rozliczanie projektów - budynek A, pokój 206 (II piętro)

 

  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 

 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy

  
  Edyta Kowalczyk
  Naczelnik Wydziału

  Andrzej Szachów
  Inspektor ds. Zamówień Publicznych

  Iwona Żołyniak
  Inspektor ds. Rozliczeń Projektów

  Elżbieta Kowalska
  Inspektor ds. Funduszy Pomocowych


    tel.: 67 258 44 71 wew. 31
      

   
    tel.: 67 258 44 71 wew. 69
   

    tel.: 67 2584471 wew. 61
   

    tel.: 67 2584471 wew. 61
   

 
Zakres zadań:


1) zamówienia publiczne:
 1.  prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym obsługa procesu udzielania i realizacji zamówień w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, z wyłączeniem postępowań w oparciu o art. 4 pkt 8, w tym m.in.:                - przygotowanie dokumentacji przetargowej we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi/jednostkami obsługiwanymi,
  - publikowanie ogłoszeń,
  - organizowanie i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, zgodnie z regulaminem,
 1. doradztwo pracownikom Urzędu z zakresu spraw dotyczących zamówień publicznych,
 2. przekazywanie do publikacji ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych,
 3. sprawdzanie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dokumentacji postępowań przetargowych,
 4. udział w pracach komisji przetargowych,
 5.  opracowanie wewnętrznych regulaminów z zakresu zamówień publicznych
 6. prowadzenie sprawozdawczości i analityki z zakresu zamówień publicznych,
2) fundusze pomocowe:
 1. koordynowanie i pomoc w przygotowywaniu wniosków o przyznanie środków z funduszy pomocowych,
 2. poszukiwanie i analiza informacji o:
  -  możliwościach uzyskania przez Miasto środków z funduszy pomocowych  oraz kredytów preferencyjnych,
  -  zasadach sporządzania niezbędnych wniosków i dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania,
 1. koordynacja realizacji i rozliczeń projektów.