Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
  •  Ewidencja Działalności Gospodarczej - budynek B pokój 123 (I piętro)
  •  Wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych - budynek B pokój 123
    (I piętro)
  •  Promocja oraz Wałeckie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (WCWP) -     budynek B pokój 121,122
  •  Polityka Informacyjna- budynek B pokój 121, 122
 
  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Przyjmowanie interesantów w sprawach ewidencji działalności gospodarczej:
 poniedziałek i piątek  7.30 - 15.30
 wtorek - czwartek 8.00 - 14.00

  Przyjmowanie interesantów w pozostałych sprawach
 
poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

 
Pracownicy Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

 Małgorzata Ejma
 Naczelnik 
Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta

  Renata Wieczorek

  Inspektor ds. Handlowych

  Anna Podgórska

  Podinspektor ds. Handlowych

  Edyta Czapczyńska
  Inspektor ds. Promocji
 
 
 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 32

 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 53

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 53

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 40

 
 

  Zakres działania wydziału
 
   Do zadań Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta należy prowadzenie spraw związanych z kreowaniem rozwoju Miasta, w tym rozwoju turystyki, jego promocją, polityką informacyjną.
  Dodatkowe informacje: