WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz

  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi - budynek B, pokój 224 tel. 672584471 wew. 56

  • oświata - budynek B, pokój 223, 227 tel. 672584471 wew. 67 i 68
    kultura, sport, opieka społeczna, zdrowie - Budynek B, pokój 225 
    wew. 57


     

   
  Fax  67 258 26 18

 
Godziny pracy 
 
Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych

  Anna Gródka
 
Naczelnik Wydziału

  Andrzej Wiśniewski
  Z-ca Naczelnika Wydz
  

  Alicja Klejdysz
  Inspektor ds. Społecznych

  Julita Kłos
  Podinspektor ds. Oświaty

 
Anna Kałamarz
  Podinspektor ds. Realizacji Projektu

  Karolina Izbicka - Pęcak
  Podinspektor ds. Oświaty

    tel.: 67 258 44 71 wew. 56


    tel.: 67 258 44 71 wew. 67

 
    tel.:  67 258 44 71  wew. 57


   tel. 67 258 44 71 wew. 68
   

   tel.: 530 909 892


   tel.: 67 258 44 71 wew. 57

 Zakres działania wydziału

  Wydział Oświaty i Spraw Społecznych realizuje zadania z zakresu spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej, zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  projektów unijnych.
 
  Dodatkowe informacje: