WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
 • Naczelnik Wydziału - budynek A pokój 117 - I piętro
 • Kancelaria ogólna - budynek A pokój 7 – parter
 • Sekretariat Burmistrza Miasta Wałcz i Zastępców  Burmistrza - budynek A pokój 105 - I piętro
 • Kadry - budynek A pokój 117 - I piętro
 • Sprawy administracyjno-gospodarcze - budynek A pokój 101 I piętro

  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 
 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy Wydziału Organizacyjnego

  Dorota Draus 
  Naczelnik Wydziału
  
  
 
  Jadwiga Dworek
  Inspektor ds. Personalnych

 
  Natalia Lisowska

  Podinspektor ds. Organizacyjnych

  Karolina Rybarczyk
  Podinspektor ds. Organizacyjnych
  (zastępstwo)

  Katarzyna Praźmo
  Podinspektor ds. Administracyjno
  - Gospodarczych

  Anna Owczarek
  Inspektor ds. Organizacyjnych


  Agnieszka Ciesielska
  Podinspektor ds. Organizacyjnych 

  Malwina Radtke
  Referent ds. Archiwum Zakładowego

   tel.: 67 258 44 71 wew. 18

 
 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 23 

 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 10

 
                 j.w.
 


tel.: 67 258 44 71 wew. 24
 

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 14
 
 

  tel.: 67 258 44 71 wew. 14


  tel.: 67 258 44 71 wew. 24 
r

  Zakres działania wydziału
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu Miasta
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek podporządkowanych, 
 • administracyjno-gospodarcza obsługa Urzędu, 
 • organizowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji mieszkańców, 
 • prowadzenie kancelarii ogólnej,
 • obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza,
 • prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza,
 • prowadzenie spraw dotyczących patronatów Burmistrza,
 • organizowanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów, referendum, spisów statystycznych, konsultacji społecznych,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie spraw związanych z publikacją ogłoszeń,
 • prowadzenie zadań związanych z utrzymaniem i użytkowaniem budynków Urzędu.
 
  Dodatkowe informacje: