WYDZIAŁ IT

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek B 124,125 (I piętro)
 78-600 Wałcz

  Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 

 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30
 
Pracownicy

  
  Łukasz Podgórski
  Naczelnik Wydziału

  Przemysław Draus
  Inspektor ds. Informatyki

  Mirosław Gardziński
  Podinspektor ds. Informatyki

  


    tel.: 67 258 44 71 wew. 80
  


    tel.: 67 258 44 71 wew. 33


    tel.: 67 258 44 71 wew. 33

  Zakres działania stanowisk
 • administrowanie siecią informatyczną Urzędu,
 • administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony,
 • wykonywanie funkcji administratora programu FINN, 
 • nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania,
 • konserwacja bieżąca sprzętu i infrastruktury,
 • koordynowanie przedsięwzięć informatycznych Urzędu, 
 • planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi       informatycznej zadań Urzędu,
 • koordynacja szkoleń pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego, 
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 • administrowanie portalem miejskim,
 • obsługa medialna imprez organizowanych przez Miasto
  Dodatkowe informacje: