URZĄD STANU CYWILNEGO

 Adres:
 Plac Wolności 1
 78-600 Wałcz
 
 Tel./fax 67-258-28-57
  
Godziny pracy 
 Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

 Przyjęcia Interesantów:
 poniedziałek i piątek       7.30 - 15.30
 wtorek - czwartek 9.00 - 14.00
 
sporządzanie aktów zgonu:

 poniedziałek - piątek      7.30 - 15.30 
 
Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego

  Ewa Spychalska
  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 

  Anna Wiśniewska
  Z-ca Kierownika USC

  Margot Niedziela- Suszek -
  Z-ca Kierownika USC

  Grażyna Jabłońska-Żądło -
  Inspektor ds. USC
o

 tel.: 67 258 44 71 wew. 52

 
tel.: 67 258 44 71 wew. 29

 
tel.: 67 258 44 71 wew. 29


 tel.: 67 258 44 71 wew. 29r

  Zakres działania USC
  •  Rejestracja urodzeń i ich zmiany
  •  Rejestracja małżeństw i ich zmiany
  •  Rejestracja zgonów i ich zmiany
  •  Zmiana imienia i nazwiska
  •  Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
  •  Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego
  Dodatkowe informacje: