RADCA PRAWNY

 Adres:
 Plac Wolności 1 budynek A 205 (II piętro)
 78-600 Wałcz
 
 Fax  67 258 26 18
 
Godziny pracy 
 
  Wtorek, piątek 7.30-15.30
 
Pracownicy

  Anna Mikucka- Siwiec
  Radca Prawny

  Piotr Sydor
  Radca Prawny
  


  tel.: 67 258 44 71 wew. 47

 
  tel.: 67 258 44 71 wew. 47
 

  Zakres działania stanowisk
  • obsługa prawna organów Miasta,
  • sprawowanie zastępstwa procesowego w sądach,
  • opiniowanie projektów umów i porozumień,
  • opiniowanie spraw z zakresu obsługi kadrowej Urzędu,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych Rady oraz Burmistrza,
  • udzielanie opinii prawnych, porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa pracownikom Urzędu,
  • informowanie kierowników komórek organizacyjnych/stanowisk pracy o nowych aktach prawnych,
  • inicjowanie zmian aktów prawa lokalnego,
  • reprezentowanie organów samorządu oraz Urzędu w sprawach spornych.
  Dodatkowe informacje: